Μετά από αίτημα του Νοσοκομείου μας, εγκρίθηκε από την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έκτακτη οικονομική ενίσχυση πέραν του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών σε αγορές φαρμάκων.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 900.000 ευρώ διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου για την αγορά φαρμάκων υψηλού κόστους, για την λειτουργία των χημειοθεραπειών του ογκολογικού/αιματολογικού τμήματος, αλλά και των υπολοίπων κλινικών του Νοσοκομείου, μέχρι του τέλους του οικονομικού έτους.

Με άλλη απόφαση του περιφερειάρχη Ιονίων νήσων κ. Γαλιατσάτου της 24/9/2018, ολοκληρώθηκε και η τυπική αδειοδότηση του φαρμακείου του Νοσοκομείου.  Υπενθυμίζουμε ότι η αδειοδότηση, εκκρεμούσε από την ημέρα μεταστέγασης του νοσοκομείου στο νέο κτήριο του νοσοκομείο (τέλος 2010). Η νέα Διοίκηση παραλαμβάνοντας ένα πρόβλημα που χρόνιζε, ξεκίνησε εξ αρχής το 2017 την κατάρτιση νέου φακέλου για την αδειοδότηση του χώρου του Φαρμακείου και κατάθεση του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά τον έλεγχο της οποίας τον Ιανουάριο του 2018, δόθηκε η έγκριση για την τυπική ολοκλήρωση της αδειοδότησης.

Η Διοίκηση του ΓΝΚ