Η Ένωση Πολυτέκνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων θα μοιράσουν στις πολύτεκνες οικογένειες πορτοκάλια στα ψυγεία στην Αλεπού, την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρες 09:00-13:00. 

Όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολυτεκνική τους ταυτότητα