Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας, λόγω απουσιών…

Μετά την ανάγνωση του καταλόγου των μελών διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα βρισκόταν μόνο 17 μέλη του οργάνου και ως εκ τούτου η πρόεδρος του σώματος Μ. Μουζακίτη, έλυσε τη συνεδρίαση, ελλείψει της νόμιμης απαρτίας.