Το δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημοτική παράταξη “Κέρκυρα 180” αναφέρει τα εξής:

Σχετικά με την ψήφιση του Π/Υ κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Φεβρουαρίου 2020 καταψηφίσαμε διότι:

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ανταποδοτικών εσόδων από τα τέλη καθαριότητος & ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 1080/80 (ΦΕΚ-246 Α’) και τα οριζόμενα στο Ν. 3852/10, θα πρέπει ετησίως να έχει προηγηθεί της ψήφισης του Π/Υ, κάτι που στην περίπτωση μας δεν έγινε.

Τονίζουμε ότι :

• Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι νέος φορέας που συστάθηκε με το Ν. 4600/19. Η δημοτική αρχή θεωρεί εσφαλμένα, ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα ίσχυαν στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο.
• Να ληφθεί απόφαση που να υποστηρίζει την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών κάθε μορφής, επιδοτώντας την μέσω της μείωσης των τελών, ειδικά σήμερα που το βασικό στοίχημα είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και οι δημότες θα επιβαρύνονται με το υψηλό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας –διάθεσης στην Κοζάνη.
Θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε κίνητρα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες, εφαρμόζοντας την αρχή : “pay as throw” (πληρώνω όσο πετάω) με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», που στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, στη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανάκτησης – ανακύκλωσης –αξιοποίησης τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στοχεύσουμε μια κοινωνία που υιοθετεί την φιλοσοφία παραγωγής μηδενικών αποβλήτων.

• Θα πρέπει να μειωθούν τα δημοτικά τελη καθαριότητας και φωτισμού για συγκεκριμένες ομάδες δημοτών (άπορους, οικονομικά αδύναμους, πολύτεκνους, Άτομα Με Αναπηρία, συλλόγους & εθελοντικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προσφέρουν κοινωνικό έργο κλπ), όπως γίνεται πανελλαδικά με την συγκεκριμμένη απόφαση του Δ.Σ. σε όλους τους άλλους Δήμους.
Για όλα τα παραπάνω δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε συμμέτοχοι στην έλλειψη στόχων και κοινωνικής ευαισθησίας, για αυτό και καταψηφίζουμε την πρόταση του Π/Υ έτους 2020.

Ζητάμε την επαναφορά του θέματος αφού προηγηθεί η ψήφιση της, εκ του νόμου προαπαιτούμενης, απόφασης καθορισμού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για έτους 2020.