Στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων ορεινών / νησιωτικών δήμων κατατάσσεται ο Δήμος Κέρκυρας, όσον αφορά τη συνολική αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για το Δείκτη Aποτελεσματικότητας των Δήμων που συνέταξε πιλοτικά και παρουσιάζει εφέτος για πρώτη φορά το ΚΕΦίΜ (Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών) “Μάρκος Δραγούμης”. Ο Δείκτης αξιολογεί τους δήμους της χώρας βάσει των επιδόσεων τους σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες.
Τα στοιχεία της έρευνας αφορούν το έτος 2017, με το Δήμο Μετσόβου να έχει την καλύτερη επίδοση στη συνολική κατάταξη (σε πανελλαδικό επίπεδο) με 62,50 μονάδες (στις 100). Ο Δήμος Κέρκυρας βρίσκεται στην 7η θέση των μεγάλων ορεινών / νησιωτικών δήμων με 45,65 μονάδες.
Όσον αφορά επί μέρους κατατάξεις, ο Δήμος Κέρκυρας είναι πρώτος στην κατηγορία του (μεγάλοι ορεινοί / νησιωτικοί) στο ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά κάτοικο με δαπάνη 285 ευρώ ανά κάτοικο. Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι πέμπτος με ποσοστό απόκλισης 41%, ενώ στην κατηγορία των ανταποδοτικών τελών (όπου επιβραβεύονται οι δήμοι που επιβαρύνουν λιγότερο τους δημότες με ανταποδοτικά τέλη) είναι πάλι στην πρώτη δεκάδα της κατηγορίας του και συγκεκριμένα στην 8η θέση με 106 ευρώ ανά κάτοικο.
Τέλος, όσον αφορά στις υπηρεσίες προς τους δημότες (κατηγορία που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προς τις γυναίκες, τους νέους και την εκπαίδευση, τους ηλικιωμένους και τη λειτουργία συσσιτίου), ο Δήμος Κέρκυρας βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των δήμων όλης της χώρας και μοιράζεται τη 2η θέση με άλλους 9 δήμους συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς με ανώτερη επίδοση τους 20 βαθμούς. Στην ίδια κατάταξη (υπηρεσιών στους δημότες) είναι 1ος στην κατηγορία του (μεγάλοι ορεινοί / νησιωτικοί).

Επισημαίνεται ότι η έρευνα Δείκτη Αποτελεσματικότητας Δήμων του ΚΕΦίΜ είναι πιλοτική, συντάχθηκε εφέτος για πρώτη φορά και αφορά στοιχεία του 2017.
Ολόκληρη η έρευνα στο www.kefim.org