Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας Παναγιώτης Παπαδάτος  καλεί το σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και από τις 11:00 πμ μέχρι τις 12:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής της με αριθμό 5-49/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με τίτλο «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» ως προς τις Σχολικές Μονάδες που ανήκουν σ’ αυτήν.
  2. Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής της με αριθμό 5-51/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με τίτλο «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» ως προς τις Σχολικές Μονάδες που ανήκουν σ’ αυτήν.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της σύστασης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και κατ’ επέκταση η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.