Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας που έχει οριστεί την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί το θέμα της επένδυσης στον Ερημίτη.