Η προφητεία περιλαμβάνει μια διαδικασία κατά την οποία ένα ή περισσότερα μηνύματα φέρονται να δίνονται από τον Θεό.

Τέτοια μηνύματα συνήθως περιλαμβάνουν έμπνευση, ερμηνεία ή αποκάλυψη της θείας θέλησης σχετικά με τον κοινωνικό κόσμο του προφήτη και τα μελλοντικά γεγονότα (σύγκριση της θείας γνώσης). Η προφητεία δεν περιορίζεται σε μία μόνο κουλτούρα.
Προφητεία ή πρόβλεψη, ήταν μία από τις λειτουργίες του προφήτη. Έχει οριστεί σαν «θαύμα γνώσης, δήλωσης ή περιγραφής ή αντιπροσώπευσης.
http://beforeitsnews.com/prophecy/2018/01/jason-a-a-prophetic-event-in-america-2018-2019-video-2496279.html
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BEFORE IT’S NEWS : Corfiatiko