• Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
  • Έμφραξη Αεροφόρου Οδού
  • Αιμορραγία
  • Θέση Ανάνηψης
  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
  • Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών & Τραυματισμών)
  • Αναγνώριση – Εκτίμηση Τραυματισμών
  • Αναγνώριση – Εκτίμηση Ασθενειών
  • Επιδέσεις
  • Πνιγμός

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ ανέφερε τα εξής: ”Η διαρκής εκπαίδευση στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη «στάσης» και νοοτροπίας που οδηγούν σε συμπεριφορές προσανατολισμένες στην πρόληψη και προστασία.

Στα πλαίσια αυτά και για να μπορούν οι μαθητές μας να αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο αλλά και στην καθημερινότητα τους διάφορα περιστατικά και με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους αλλά και τον εαυτό τους ώστε να αντιμετωπίσουν αναπάντεχες ασθένειες, κοινούς τραυματισμούς αλλά και δυσλειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Καθώς τα ατυχήματα ποικίλουν από την ρινορραγία μέχρι και την καρδιακή ανακοπή, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να είναι έγκυρα καταρτισμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό.”

Τέλος, ευχαριστεί ”τους αληθινούς ήρωες και προστάτες όλων μας, των ανεκτίμητων αυτών πληρωμάτων γυναικών και ανδρών του ΕΚΑΒ!”