Με την ευκαιρία του εορτασμού των 120 χρόνων της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ), θα πραγματοποιη­θεί Ημερίδα από κοινού της ΙΧΕΚ με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορικής Δημογραφίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Εταιρείας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα “Ιατρική και Ιστορική Δημογρα­φία”.

Η Ιατρική και η Ιστορική Δημογραφία αλληλοσυμπληρώνονται και εφοδιάζουν τους φοιτητές, αλλά και τους γιατρούς, με γνώσεις, μέσα από την έρευνα αρχειακών πηγών και την επεξεργασία δεδομένων που τους δίνουν τη δυνατότητα να σκιαγραφήσουν διαχρονικά δημογραφικές και ιατρικές παραμέτρους των επιστημών της Ιστορίας και της Ιατρικής στον παγκόσμιο γεωγραφικό χώρο.

Οι πληροφορίες

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τε­τάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 (ώρα έναρξης 9:30) στο κτίριο της ΙΧΕΚ (Πλατεία Σκαρα­μαγκά 4). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακο­λούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 26610-39615 (ΙΧΕΚ) και 26610-87333 (Μ.Π.Σ. “Ιστορική Δημογραφία”).