Ο Πολιτιστικός Σύλλογος San Giacomo αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάληψης πρω­τοβουλιών που προάγουν τον πολιτισμό μιας βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης και όλου του νησιού της Κέρκυρας και εκτιμώντας την ανάγκη διαμόρφωσης επιλογών προς αυτήν την κατεύθυνση, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: “ Η Πρόκληση της Κυκλικής Οικονο­μίας στα Νησιά”.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 7μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονί­ου Ακαδημίας με κεντρικό ομιλητή τον Γεώργιο-Σταύρο Κρεμλή, Διευ­θυντή ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτρο­πής, Υπεύθυνο για Θέματα Κυκλικής Οικονομίας στα Νησιά και Πρόεδρο της Σύμβασης Espoo.

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα πλαισιώσουν με σύντομες παρεμβάσεις τους και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγητής Θεόδωρος Παππάς.