Η Βουλγαρία είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσει το ευρώ έως το 2023, αναφέρει η έκθεση της «Fitch Ratings», εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η διαδικασία άρχισε το 2018 και μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πότε η χώρα θα ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ERM 2, γνωστό και ως «αίθουσα αναμονής» της Ευρωζώνης. Η Fitch διευκρινίζει ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη το 2023 θα είναι εφικτή μόνο εφόσον η Βουλγαρία πληροί όλα τα κριτήρια.

Οι χώρες του ευρώ και οι υπό ένταξη

Το ευρώ (€) είναι σήμερα το επίσημο νόμισμα των 19 από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ που συναποτελούν την ευρωζώνη, επίσημα «ζώνη του ευρώ», ανάμεσα τους συγκαταλέγεται φυσικά η Ελλάδα και η Κύπρος.

Υπάρχουν επιπλέον μια ομάδα ακόμη χωρών, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ, οι οποίες ωστόσο θα ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ όταν θα πληρούν τα αναγκαία κριτήρια. Ως επί το πλείστον, πρόκειται για κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004, το 2007 και το 2013, μετά την καθιέρωση του ευρώ το 2002. Σε αυτά συγκαταλέγονται πλην της Βουλγαρίας, η Κροατία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία.

Πηγή: Fitch: Στη ζώνη του ευρώ η Βουλγαρία έως το 2023 – Ποιες χώρες βρίσκονται «υπό ένταξη»