Για τα μέτρα που θα συνεχίσουν να υφίστανται μέχρι τον Αύγουστο του 2018 κάνει λόγο σχετική ανακοίνωση του ο ESM, με την παρότρυνση »η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις».

Όπως αναφέρεται στο κείμενο »Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) εφάρμοσε με επιτυχία τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2017, με το πακέτο αυτό να αποσκοπεί στη μείωση του επιτοκιακού κινδύνου για τα ανεξόφλητα δάνεια της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και ESM.

Αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρέος της χώρας μακροπρόθεσμα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ESM Kλάους Ρέγκλινγκ: «Ο ESM παραδίδει το πακέτο βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα που αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πριν από ένα χρόνο. Αυτό θα βοηθήσει τη χώρα στις προσπάθειές της να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να συνεχίσει τις μεταρρύθμισεις, ώστε να μπορέσει να διεκπεραιώσει με επιτυχία το τρίτο της πρόγραμμα βοήθειας μέχρι τον Αύγουστο του 2018 «.

Το πακέτο αποτελείται από τρία μέτρα:

Το πρώτο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017: η παράταση της σταθμισμένης μέσης διάρκειας και η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής από την πλευρά της Ελλάδας. 

Το δεύτερο μέτρο, μειώνοντας τον κίνδυνο επιτοκίων της Ελλάδας, αποτελείται από τρία διαφορετικά συστήματα: Στο πλαίσιο της πρώτης, ανταλλαγής ομολόγων, τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου που διατηρούνται από ελληνικές τράπεζες τελικά ανταλλάσσονται με μετρητά. Αυτά τα κεφάλαια αυξάνονται με την έκδοση πιο μακροχρόνιων ομολόγων EFSF και ESM. Το EFSF και ο ESM ολοκλήρωσαν την έκδοση για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει ότι ο ESM θα αρχίσει συμφωνίες ανταλλαγής για να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας. Το πρόγραμμα έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή και ο κίνδυνος επιτοκίου όλων των εκκρεμών δανείων στην Ελλάδα έχει μειωθεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Όπως είχε προγραμματιστεί από την αρχή, ο ΕSM θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά παραγώγων για τη συντήρηση αυτού του προγράμματος.

Η συγχρηματοδοτούμενη χρηματοδότηση, θα υλοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί το 2018, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμες συναλλαγές χρηματοδότησης με μελλοντικές εκταμιεύσεις δανείων προς την Ελλάδα.

Το τρίτο μέτρο συνίστατο στην παραίτηση από ένα περιθώριο επιτάχυνσης για το 2017, που αφορούσε το δάνειο επαναγοράς χρεών EFSF. Η παραίτηση εγκρίθηκε επίσημα στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν τα μέτρα αυτά κατά τη συνεδρίαση της Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου 2016 και τα Διοικητικά Συμβούλια του ESM και του EFSF τα ενέκριναν στις 23 Ιανουαρίου του 2017».

Ο ESM υπολογίζει τώρα ότι το συνολικό βραχυπρόθεσμο πακέτο ελάφρυνσης του χρέους θα μειώσει τη σχέση χρέος/ΑΕΠ κατά περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060, και τις μικρές χρηματοδοτικές ανάγκες προς το ΑΕΠ κατά περίπου έξι μονάδες. Πρόκειται για μεγαλύτερη ελάφρυνση από την αρχικά αναμενόμενη που ήταν 20 ποσοστιαίες μονάδες πτώση του λόγου χρέος/ΑΕΠ και πέντε ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες.