Από  την Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) της Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 14/09/2017 ημέρα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί   ο 2ος   δολωματικός  από  εδάφους  ψεκασμός   για  την καταπολέμηση  του  δάκου της ελιάς στις παρακάτω  περιοχές:

Δημ.  Ενότητα  Μελιτειέων (Δ.Κ. Αγ Ματθαίου ,Τ.Κ. Πεντάτι , Τ.Κ. Κάτω Παυλιάνα) – (υπεύθυνος εργολάβος κος Βαραγγούλης Σπυρίδων)

Δημ. Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων) – (υπεύθυνος εργολάβος εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης)

Δημ. Ενότητα Παρελίων (υπεύθυνος εργολάβος  εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης)
Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων (πλην Τ.Κ. Βιταλάδων) – (υπεύθυνος εργολάβος κος Βλάσσης Ανδρέας – Βασίλειος)

Δημ. Ενότητα Κορισσίων (Δ.Κ. Περιβολίου , Αργυράδων) (υπεύθυνος εργολάβος κος Καλούδης Κων/νος)

Δημ. Ενότητα Εσπερίων (Δ.Κ. Αυλιωτών, Τ.Κ. Περουλάδων , Τ.Κ. Σιδαρίου Τ.Κ. Αντιπερνών, Τ.Κ. Καβαλλουρίου, Τ.Κ. Αγραφών) – (υπεύθυνος εργολάβος κος  Μουζακίτης  Θεόδωρος)

Κοιν. Ερείκουσας (υπεύθυνος εργολάβος κος  Μουζακίτης  Θεόδωρος).

Παρακαλούνται  οι  ελαιοπαραγωγοί  που  τα  κτήματα τους  ψεκάζονται να  παρευρίσκονται κατά  την  διάρκεια των  ψεκασμών στα  ελαιοκτήματα  τους, για  την  παρακολούθηση και  υποβοήθηση των  συνεργείων, επίσης  όσα ελαιοκτήματα  είναι  περιφραγμένα, τις  ημέρες  των  ψεκασμών  οι  παραγωγοί  θα  πρέπει  να  τα  έχουν  ανοιχτά  εφ΄ όσον  επιθυμούν  να  ψεκαστούν.

Το  ημερήσιο  πρόγραμμα  ψεκασμών  θα  τοιχοκολλείται  στους  πίνακες ανακοινώσεων  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων     από  τα  συνεργεία ψεκασμών. Οι ψεκασμοί  θα  αναβάλλονται για  την  επόμενη  ημέρα  σε περίπτωση   που  οι  καιρικές  συνθήκες  δεν  είναι  ευνοϊκές  για  τους  ψεκασμούς ή για  οποιοδήποτε άλλο  λόγο.

Η διάρκεια  των  ψεκασμών θα  είναι περίπου  8  ημέρες.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα   τηλέφωνα:  2661-0-37000, 2661364711.