Τη σύναψη νέων συμβάσεων με τους (115) συμβασιούχους -μέχρι πρότινος- της καθαριότητας αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Όπως δήλωσε στην Κέρκυρα Σήμερα η πρόεδρος του σώματος Μ. Μουζακίτη «οι παρατάσεις των συμβάσεων τους δεν ήταν απολύτως νόμιμες σύμφωνα με το ελεγκτικό και είχε προκύψει πρόβλημα προ τριμήνου, το οποίο τώρα διευθετήθηκε με τη σύναψη νέων συμβάσεων. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη νέων συμβάσεων για 115 άτομα. Είχε προηγηθεί η λύση των προηγούμενων συμβάσεων με διαπιστωτική πράξη από τον Δήμαρχο. Οι συμβάσεις θα ισχύσουν έως 31-3-2018».

Σύμφωνα με την εισήγηση η διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την απασχόληση προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, γίνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του νόμου για λόγους δημόσιας υγείας.