Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δευτέρας, η υποβολή πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα Life – Natura.

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Nature Management and Restoration in Insulate Natura 2000» θα συμμετέχει ο Δήμος Κέρκυρας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το ΕΛΚΕΘΕ, το Παν/μιο Πατρών καθώς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Αφορά μεταξύ άλλων, έργα διαχείρισης υδροβιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών Natura και αποκατάστασης λιμνοθαλασσών, προγράμματα αλιείας αλλά και οικο-αγροτουρισμού.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1 εκ.€, εκ των οποίων το 25% θα αποτελεί συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας.