Σ’ αυτήν εκτός από την ενημέρωση του συμβουλίου από τον δήμαρχο για την εξέλιξη του θέματος, για την οποία η μείζων μειοψηφία ισχυρίζεται πως αυτή προκάλεσε.

Για να δεχθεί την διάψευση από τον αντιδήμαρχο Μ. Γ. Καρύδη, ο κατάλογος βρίθει θεμάτων σχετικών.

Από την αποδοχή χρηματοδοτήσεων γι’ αυτό έως την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση ιδιωτών για σχετικές εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς σκουπιδιών.

Έως την πρόταση για τη μεταφορά του 50% του ποσού από τα τέλη παρεπιδημούντων στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.