Η απόφαση του Δημάρχου

Με σημερινή απόφασή του ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του (29.3.17) περί ορισμού Αντιδημάρχων

Και ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κέρκυρας, μέχρι τη λήξη της θητείας και τους μεταβιβάζει σχετικές αρμοδιότητες:

1.    Το Νικόλαο Κορακιανίτη, κατά τόπο Αντιδήμαρχο  για τις Δημοτικές Ενότητες Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών
2.    Το Μάρκο Πρεντουλή, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Θιναλίου και Κασσωπαίων
3.    Το Σπυρίδωνα Καλούδη, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου και Εσπερίων
4.    Το Σταμάτιο Απέργη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
5.    Το Βασίλειο Καββαδία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού

Κατά τα λοιπά, ισχύει η προηγούμενη σχετική με τον ορισμό Αντιδημάρχων απόφαση.