Εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης. 

Το νέο Προεδρείο του σώματος του δήμου Νότου, αποτελείται από τους:

Γιάννης Καββαδίας πρόεδρος 

Γιώργος Αρμενιάκος αντιπρόεδρος 

Πολίτης Νικόλαος Γραμματέας