Ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του ο νέος ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας (σ.σ. φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων), καθώς έγινε η παράδοση από την απερχόμενη ηγεσία του ΣΥΔΙΣΑ στο νέο φορέα.

Μιλώντας στα ΜΜΕ ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Σπ. Ασπιώτης υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Εμείς τολμήσαμε να αλλάξουμε το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί . Πήγαμε σε μία ενδιάμεση διαχείριση . Το δεύτερο μεγάλο πράγμα που πετύχαμε είναι οι εγκαταστάσεις που για τόσα χρόνια  δεν ήταν σε λειτουργία, τις βάλαμε σε λειτουργία, δουλεύουν σήμερα και τα αποτελέσματα είναι απίστευτα καλά. Μιλάμε για  το βιολογικό, για το  βιοαέριο». Όπως ακόμα είπε,  «ένα πολύ  μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την  αποκατάσταση των βιοκυττάρων όπου και αυτό είναι ένα έργο που θα έρθει  και  θα κλείσει, θα θεραπεύσει όλη αυτή την κακή εικόνα που επικρατεί στον χώρο. Αγοράσαμε τα δυο  οικόπεδα, διεκδικήσαμε ,φέραμε και εντάξαμε το μεγάλο φαραωνικό έργο που έχει να κάνει με το εργοστάσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μιλάμε για μία χρηματοδότηση και για ένα έργο που έχει , που είναι  100% δημόσια χρηματοδότηση και σαφώς το κόστος της  διαχείρισης  θα είναι πολύ πιο χαμηλό από ότι το έβλεπαν κάποια άλλα σχέδια».

Κλείνοντας τόνισε : «Αν  χρειαζόταν, θα το ξανά έκανα προς ωφέλεια του τόπου. Τα επόμενα χρόνια θα ταλαιπωρούμαστε   στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά  πιστεύω ότι θα λάμψει  η αλήθεια, θα υπάρχει  δικαίωση και στο τέλος της επόμενης τριετίας  το θέμα διαχείρισης  απορριμμάτων στο νησί θα  έχει ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχει ολοκληρωθεί για τα επόμενα, πολλά χρόνια».