Οι τράπεζες αποστέλλουν ήδη επιστολές ή ενημερώνουν τους δανειολήπτες ότι μπορούν να εξοφλήσουν ή να μειώσουν το δάνειό τους παραδίδοντας στην τράπεζα το ακίνητο που έχουν υποθηκεύσει ως εγγύηση.

Το μέτρο αφορά όσους έχουν πάρει ενυπόθηκο δάνειο το οποίο έχει καταγγελθεί καθώς έχουν αδυναμία αποπληρωμής.

Ο ιδιοκτήτης παραχωρεί το ακίνητο οικειοθελώς στην τράπεζα, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη και με τον τρόπο αυτό είτε διαγράφει πλήρως το δάνειο για το οποίο έχει βάλει εγγύηση το ακίνητο ή μειώνει την οφειλή του ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Αν μετά την παραχώρηση του ακινήτου προκύπτουν ανεξόφλητα χρέη γίνεται νέος διακανονισμός με την τράπεζα.

Η δεύτερη λύση που προτείνεται από τις τράπεζες και αφορά σε παραχώρηση του ακινήτου είναι η μετατροπή του δανείου σε ενοικίαση – χρηματοδοτική μίσθωση.

Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης παραχωρεί την κυριότητα στην τράπεζα και υπογράφει σύμβαση ενοικίασης.

Ουσιαστικά ο οφειλέτης γίνεται ενοικιαστής στο ίδιο του το σπίτι. Συμφωνεί με την τράπεζα ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου πληρώνει ένα ποσό μέχρις ότου εξοφληθεί η οφειλή του προς την τράπεζα.