Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών θα πραγματοποιηθεί στους Οθωνούς 6 – 8 Οκτωβρίου 2017.

To Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι μέλος του Κόμβου PELAGOS.

Ο Κόμβος PELAGOS είναι μία δράση του προγράμματος InterregMED που έχει ως στόχο να προωθήσει τα καινοτόμα δίκτυα και τις παραθαλάσσιες και νησιωτικές συμπράξεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το PELAGOS στοχεύει να αυξήσει τις δράσεις και τα έργα καινοτομίας αλλά και την συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της μεσογείου, μέσω της δημιουργίας ενός κόμβου ανάπτυξης και κατανόησης των προκλήσεων και να δημιουργεί εφαρμόσιμες δράσεις και έργα στους τομείς της ενέργειας.

Να σημειώσουμε ότι στο Κόμβο αυτόν συμμετέχουν ανάμεσα στους άλλους φορείς και το ΕΔΜΝ, το ΚΑΠΕ ενώ συντονιστής για την Ελλάδα είναι το ΕΛΚΕΘΕ.

smallislands.org